www.iaw.nl

internetadressenwijzer

Wordt uw website gevonden? Hier uw website?

Link aanmelden / website toevoegen

Plaats gratis uw website bij de links op deze wijzer.
Uw website dient wel branchegerelateerd te zijn. Klik hier.

Beste Links

Stichting Natuur en Milieu Stichting Natuur en Milieu
Website van de Stichting Natuur en Milieu. Stichting Natuur en Milieu is een onafhankelijke organisatie die opkomt voor een vitale natuur en een gezond milieu. Wij willen bijdragen aan een duurzame samenleving waarin milieu, natuur en landschap zorgvuldig en met respect...   Website

Milieudefensie Milieudefensie
Website van Milieudefensie. Milieudefensie adviseert onder andere de regering in de Sociaal Economische Raad omtrent tal van milieugerelateerde onderwerpen   Website

Meer Links

Stichting Meidoornlaan Winschoten Stichting Meidoornlaan Winschoten
De website die u informeert over de jarenlange strijd die de bewoners van de meidoornlaan in Winschoten voeren voor een veilig en gezond leefmilieu bij een voormaige stortplaats van huishoudelijk en chemisch...
http://stichtingmeidoornlaan.nl/

College voor de Toelating van de Bestrijdingsmiddelen College voor de Toelating van de Bestrijdingsmiddelen
Alle bestrijdingsmiddelen die in Nederland gebruikt, verhandeld of in voorraad worden gehouden, dienen eerst te zijn toegelaten op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962. Bestrijdingsmiddelen worden...
http://www.ctb.agro.nl/

Zeeuwse Milieufederatie Zeeuwse Milieufederatie
De ZMF is een onafhankelijke deskundige natuur- en milieuvereniging Bij haar zijn 1200 individuele leden aangesloten en 24 regionale en in de regio actieve landelijke natuur- en milieuorganisaties. De ZMF...
http://www.zmf.nl

Vereniging van Milieuprofessionals Vereniging van Milieuprofessionals
Welkom op de site van de VVM, een ledenorganisatie van en voor milieuprofessionals. Professionals die bij kennisinstellingen, overheid, adviesbureaus, industrie en op tal van andere plaatsen in hun dagelijkse...
http://www.vvm.to

Stichting Aarde Stichting Aarde
Stichting Aarde is ervan overtuigd dat de huidige vorm van globalisering een duurzame ontwikkeling in de weg staat. Zij maakt zich daarom sterk voor een alternatief: wereldwijd duurzame regionale economie?n...
http://www.aarde.org

LIM: Landelijke Informatiepunt Milieuwethandhaving LIM: Landelijke Informatiepunt Milieuwethandhaving
Het Landelijk informatiepunt milieuwethandhaving LIM informeert overheden over milieuwethandhaving. LIM verzamelt en verschaft actuele kennis en is onafhankelijk. Zij onderhoudt nauwe contacten met...
http://www.lim-info.nl

DCMR Rijnmond DCMR Rijnmond
Bij de DCMR Milieudienst Rijnmond zit alle kennis over milieuzaken onder ??n dak. De DCMR werkt voor bewoners, bedrijven en de overheid. Ruim ??n miljoen bewoners van het Rijnmondgebied kunnen bij hen hun milieuklacht...
http://www.dcmr.nl

Algemene Inspectie Dienst (AID) Algemene Inspectie Dienst (AID)
De AID is een professionele en integere handhavingsdienst, behorend tot het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De AID wordt aangestuurd door de Bestuursraad van LNV. De opsporingsprioriteiten...
http://www.aid.nl

Milieuklachten.nl Milieuklachten.nl
Milieuklachten.nl kan gezien worden als een 'front-office' voor de aanname van milieuklachten. Via deze front-office komt een milieuklacht van een burger automatisch terecht bij de juiste overheid...
http://www.milieuklachten.nl

Greenpeace Greenpeace
Greenpeace is een onafhankelijke internationale milieuorganisatie met kantoren in 40 landen. Wereldwijd stelt Greenpeace milieuproblemen aan de kaak en stimuleert oplossingen. Het doel: een gezond en duurzaam...
http://www.greenpeace.nl

Milieuloket Milieuloket
In het Milieuloket vindt u toegankelijke informatie van algemene aard over diverse milieukwesties. Daarnaast leest u hoe burgers, bedrijven en overheid milieuproblemen kunnen voorkomen of oplossen...
http://www.milieuloket.nl

VROM VROM
Website van VROM. VROM is het verantwoordelijke ministerie voor onder andere milieuzaken. In overleg met verschillende maatschappelijke vertegenwoordigingen wordt het milieubeleid in Nederland bedacht...
http://www.vrom.nl